Tuzla imar planı

Tuzla imar planı

Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu arası Sanayi Şeridi Dönüşüm Nazım İmar Planı ve Batakçalı Mevkii Revizyon Nazım İmar Planı'na plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı bugün askıya çıkarıldı

Tuzla imar planı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla’nın E-5 Karayolu ile Demiryolu arası Sanayi Şeridi Dönüşüm Nazım İmar Planı ve Batakçalı Mevkii Revizyon Nazım İmar Planı'na plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatını bugün askıya çıkardı.21 Temmuz 2014'te onaylanan plan, 16 Eylül 2014'e kadar askıda kalacak. ...