Ulus imar planı

Ulus imar planı

Ulus Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na ilişkin olarak açılan davada Bilirkişi Raporu hazırlandı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ulus'un tarihi değerini anlamadan plan oluşturduğunu söyledi

Ulus imar planı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Ulus Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"na dava açan  Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne, Bilirkişi Raporu Desteği geldi. Hazırlanan raporla ilgili olarak kamuoyuna bir açıklamada bulunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bilim insanlarının planı hazırlayanların Ulus'u anlamadıklarını onayladığına dikkat çekti. Candan: “Ulus’un altında  ve üstündeki değerleri anlamayan bir yerel yönetim ile karşı karşıyayız. Bilirkişiler, Büyükşehir Belediyesine özel bir ders vermiş, derslerine iyi çalışsınlar” ifadelerini kullandı. Ankara projelerinin mantıkla imtihanı... Ayrıntılar için tıklayın... Ulus'a rağmen, Ulus planı yapmak Ulus Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na açıllan davanın bilirkişiler raporunun tamamlandığı bilgisini veren Candan, Bilim Adamları'nın hazırlanan imar planının Ulus ve karmaşık dokusunun sağlıklı bir şekilde kavranamadığı görüşünü dile getirdiğini söyledi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan, bilirkişi raporunun  “Ulus’un karmaşık dokusunu kavramaktan uzak ve yüzeysel, Ulus’un tarihi değeri açısından gerektiği gibi tanımlanmamış olduğu, Nazım Plan’ın Ulus’un Ankara Metropolitan kent bütünü içindeki yeri ve konumunu tam olarak anlayamamış olduğu" yargısına vardığını vurguladı.  Büyükşehir Belediyesi "Ulus'u" anlamamış Hazırlanan raporun, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin anlamadan plan yaptığının, bilim insanları tarafından ifade edildiğini de gösterdiğini belirten Candan, davanın lehte sonuçlandığını vurguladı. Candan, yargıyı oyalamak için gidilen tali değişikliklere de dikkat çekerek: "Ulus’un talanına izin vermeyiz diyerek, “Ul...