Üsküdar satılık arsa ihalesi

Üsküdar satılık arsa ihalesi

Üsküdar Belediyesi, bölgede bulunan 3 adet arsayı ihale yoluyla satacak.

Üsküdar satılık arsa ihalesi

Üsküdar Belediye Başkanlığı, Abdullahağa, Bulgurlu ve Burhaniye'de bulunan 3 arsayı ihale yoluyla satışa çıkaracak. İhalesi 7 Mayıs'ta yapılacak arsaların değeri ise 30 milyon 280 bin 951,5 lira.  ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır. İl - İlçe Mahalle: Üsküdar /Abdullahağa PaftaNo: 110 Ada No: 689 Parsel No: 11     Alanı (m2): 209.18  Cinsi: Arsa İmar Durumu: Sahil Şeridi Alanı     Muhammen Satış Bedeli: 4.706.550,00TL Geçici Teminat Bedeli: 145,000,00-TL İhale Tarihi: 07.05.2015 İhale Saati: 10:00 İl - İlçe Mahalle: Üsküdar /Bulgurlu PaftaNo:191/1 Ada No:2381 Parsel No: 11 Alanı (m2): 4.391,37     Cinsi:    İşgalli Arsa İmar Durumu:  Özel Eğilim Tesisi Muhammen Satış Bedeli: 4.171.801,50TL+ KDV Geçici Teminat Bedeli: 130.000,00-TL İhale Tarihi: 07.05.2015 İhale Saati: 10:30 İl - İlçe Mahalle: Üsküdar /Burhaniye PaftaNo: 213 Ada No: 737 Parsel No:34     Alanı (m2): 2.140,26 Cinsi:    Arsa İmar Durumu: Konut     Muhammen Satış Bedeli: 21.402.600,00TL +KDV Geçici Teminat Bedeli: 645.000,00-TL İhale Tarihi: 07.05.2015 İhale Saati:  11:00 2- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 07.05.2015 tarihinde Perşembe günü sırası ile saat 10.00-10:30-11.00'de Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır. 3- Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklİrası) ücret karşılığında satın alınabilir. 4- İHALEYE KATILABİLME ŞA...