Vedat tek kimdir

Vedat tek kimdir

Mimar Mehmet Vedat Tek 1873 yılında İstanbul’da dünyaya geldi

Vedat tek kimdir

Mimar Mehmet Vedat Tek, 1873 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Girit’li Sırrı Paşa, annesi Türk edebiyatında ve musikisinde önemli eserleri bulunan Leyla Hanım’dır. Çocukluk yıllarını geçirdiği konak, o yılların seçkin sanatçılarının bir araya geldiği uzun sohbetlerin edildiği kültür yuvasıydı. Küçük yaşlarda Paris’e öğrenim için giden Vedat Tek ilk olarak Ecole Centrale‘den matematik lisansı aldı. Ardından da Ecole des Beaux Arts‘da mimari öğrenimini tamamladı. Türkiye’ye döndüğünde mimar Kemalettin Bey ile birlikte Türk mimarisini millileştirmeye konusunda büyük uğraşlar verdi. Daha sonra Sultan Reşat tarafından devletin baş mimarı olarak atandı. Vedat Tek aynı zamanda Şehremaneti Posta ve Telgraf Nezareti mimarlığında da bulundu. Birinci paylaşım savaşının yaşandığı yıllarda Harbiye Nezareti kıtaatı fenniye baş mimarlığına getirildi. Bir taraftan da Nefise Mektebi’nde ve Mühendislik Mektebi’nde ders verdi. Nefise Mektebi'nde ders veren ilk öğretim görevlisi oldu. Vedat Tek’in eserleri Haydarpaşa Vapur İskelesi Moda Vapur İskelesi Mahmud Paşa Köşkü Zihni Paşa Camii Kastamonu Hükümet Konağı Sütlüce Mezbahası Ankara Palas Cumhuriyet Halk Fırkası Binası Tahir Han Rüştü Paşa Apartmanı, İstiklal Caddesinde bulunuyor Şark Tütün deposu Sirkeci Posta ve Telgraf Nezareti Binası Vedat Tek Evi Cemil Topuzlu Köşkü Defter-i Hakani Tayyare Şehitleri Anıtı Hobyar Mescidi Hürriyet Tepesi İzmit Saat Kulesi Vedat Tek'in eserlerinde milli mimariye dönüşün etkilerini görmek mümkün. Vedat Tek zaman zaman mimarlık üzerine ve kent tasarımı sorunları üzerine de yazılar yazı kaleme aldı. Ünlü mimar 1942 senesinde İstanbul’...