Vizyon atölyesi

Vizyon atölyesi

Vizyon Atölyesi yaptığı çalışmalarla Türkiye şehirlerinin kimliklerini geri kazandırıyor ve kentleri daha yaşanır şekilde planlıyor.

Vizyon atölyesi

Kentleşme elbette kaçınılmaz bir süreç, kaçınılmaz bir ihtiyaç. Peki, kentleşirken neleri yok ediyoruz, neleri geri dönülmez bir şekilde siliyoruz?  Kentleşme süreçlerinde öncelikle kentlerin kimliklerini ve karakterlerini yok ediyoruz. Her kent birbirine benzer hale geliyor, Doğu Anadolu’daki bir kentle Batı’daki bir kentin ayırt edilmesi güçleşiyor. Kentlerimizi kapasitelerinin çok üzerine çıkararak yaşanılmaz hale getiriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerinin mekana ve insana getirdiği olumsuz etkileri azaltmaya çalışmıyoruz. En önemlisi de kentlerimizin olası bir depremde yaşayacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için hala yeterli  bir çalışma yapmıypruz. İşte tüm bu sorunların çözülmesi adına Vizyon Atölyesi, Türkiye’nin 81 ili için planlama projeleri hazırlıyor. Türkiye’nin yeniden planlanmasında ve dönüşümünde vizyonun, sosyal etkinin, tasarım kavramlarının önemini her çalışmasında kullanıyor. 2013 yılında Nef ve Knetsel Strateji işbirliğiyle Kentsel Vizyon Platformu kuruldu. Vizyon Atölyesi de bu platformun bir yapılanması. Kentlerin yeniden kurgulanması kapsamında vizyonun, tasarımın ve sosyal etkinin önemini dikkate almak, bu konnuda farkındalık yaratmak amacıyla kuruldu. Vizyon Atölyesi, Türkiye kentleri için yeni kent modellerinin oluşturulması, yeni planlama yaklaşımlarının geliştirilmesi, kamu-özel-sivil işbirliğinden faydalanarak program ve projeler geliştiriyor. İlk program “81 kent 81 vizyon”; üç ayda 81 gönüllüyle bütün kentlerin vizyon planları hazırlandı. Bunlar belediye başkanlarıyla, valilerle ve üniversitelerle paylaşıldı. Adana, Antalya ve Urfa başta olmak üzere pek çok ilin belediyeleri daha detaylı plan...