Yabancı yatırımcıya satış

Yabancı yatırımcıya satış

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe yeni bir madde eklendi. Yeni düzenlemeyle birlikte yasaya 1.5 milyon ABD doları tutarıdaki gayrimenkul yatırım fonu katılım fonu veya girişim sermayesi yatırım fonu katılım payı eklenmiş oldu

Yabancı yatırımcıya satış

Yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı tanıyan düzenlemeye yeni bir madde eklendi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte 20. maddenin ikinci fıkrasına ek bir madde sunuldu. Türk vatandaşlığı yönetmeliğine ek madde  Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni madde en az 1 milyon 500 bin Amerikan Doları tutarındaki gayrimenkul yatırım fonu katılmı payı ya da girişim sermayesi yatırım fonu katılım payına ilişkin madde Resmi Gazete yayımıyla birlikte yürürlüğe girmiş oldu. Vatandaşlığın kullanılabilmesi için bu fonların edinildiğine ilişkin tespit Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarafından üstlenilecek 3 yıl süreyle elde tutma zorunluluğu Düzenleme kapsamında bu fonları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptandığı belirlenen kişilerin üç yıl süreyle elinde tutma koşulu getiriliyor.    ...