Yalova çiftlikköy belediyesi

Yalova çiftlikköy belediyesi

Yalova Çiftlikköy Belediyesi konut alanlı 5 arsayı 16 Kasım'da ihaleye çıkarıyor

Yalova çiftlikköy belediyesi

Yalova Çiftlikköy Belediyesi konut alanlı 5 arsayı 16 Kasım'da ihaleye çıkarıyor.  26.8 milyon TL'ye satışa çıkan arsalar Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yer alıyor. Söz konusu satılık arsaların toplam muhammen bedeli 26 milyon 876 bin 470 TL olarak belirlendi. Arsaların ihalesi 16 Kasım 2016 tarihinde saat 14:30 ile 16:30 saatleri arasında Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.  Yalova Çiftlikköy Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacak olanlardan istenen belgeler;  A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar: a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak) b) Kanuni ikametgâh göstermesi, c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi) d) Noter tasdikli imza beyannamesi, B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar: a) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2016 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar: a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge, b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar: a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale &uum...