Yapı müteahhidi yetki belgesi

Yapı müteahhidi yetki belgesi

Yapı müteahhidi yetki belgesi gerekli evraklar için tıklayın…

Yapı müteahhidi yetki belgesi

Yapı müteahhidi yetki belgesi başvurularında birtakım belgelerin hazırlanması şart. Peki yapı müteahhidi yetki belgesi gerekli evraklar listesinde kimler için neler var? Gelin birlikte bakalım.Yapı müteahhidi yetki belgesi gerekli evraklar:GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN:1- Kimlik Fotokopisi2- Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)3- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 300,00 TL]Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.GERÇEK KİŞİ İÇİN:1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)2- Kimlik Fotokopisi3- Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.4- Vergi Levhası Fotokopisi5- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.ŞİRKETLER İÇİN:1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)2- Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.3- Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi4- Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)5- Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )6- Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)7- Ortakların Kimlik Fotokopileri8- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır.ADİ ORTAKLIK İÇİN:1- Kişilerin Kimlik Fotokopileri2- Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)3- Ortaklara Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. (Aslı ...