Yapı ruhsatı istatistikleri

Yapı ruhsatı istatistikleri

2016 yılının Ocak-Eylül döneminde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5.0 oranında büyüme kaydetti

Yapı ruhsatı istatistikleri

2016 yılının Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı alan bina sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.0 oranında artış kaydetti. Bu dönemde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatına konu yapıların yüzölçümü yüzde 6.1, değeri yüzde 11.7 ve daire sayısı ise yüzde 8.1 oranında yükseldi.  Yapı İzin İstatistiklerinde son durum Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Ocak-Eylül 2016 dönemine ait Yapı İzin İstatistikleri'ne göre, söz konusu dönemde yapı ruhsatı alınan binaların toplam yüzölçümü 143,5 metrekareye ulaştı. Toplam alan içinde en yüksek kısmı 79.6 milyon metrekare ile konut, 35.1 milyon metrekare ile de konut dışı alanlar oluşturdu. Toplam yüzölçümü içinde ortak kullanım alanları ise 28.8 milyon metrekare olarak belirlendi. Özel sektör ve kamunun payı Yapı sahipliğine göre yapılan analizde de özel sektörün payınını 121.1 milyon metrekareye ulaştığı görülürken, devletin payı 19.7 milyon metrekare oldu. Yapı kooperatiflerinin payı ise 2.7 milyon metrekare düzeyine ulaştı.  En çok yapı ruhsatı izni İstanbul'a verildi Kentlere göre ise en çok yapı ruhsatı izninin İstanbul'da alındığı görüldü. İstanbul'da yapı izin ruhsatı verline binaların yüzölçümleri 27.5 milyon metrekare düzeyine ulaştı. Bu oran Ankara'da 12.6 milyon metrekare ve İzmir'de ise 6.8 milyon metrekare düzeyine ulaştı. Daire sayılarında da istanbul ile 153 bin 8 adetlik rakamla ilk sırada yer aldı.  Yapı Kullanım izin belgelerinde düşüş Diğer taraftan belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izinli bina sayısı ise yüzde 2.8 oranında azaldı. Bu düşüş yüzölçümü açısından yü...