Yassı çelik

Yassı çelik

Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, yassı mamüle uygulanan gümrük vergisi uygulamasını eleştirdi

Yassı çelik

Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, yassı mamüle uygulanan gümrük vergisi uygulamasının, cari açık ve enflasyon yükseltici, piyasa bozucu ve sektörler arası servet transferine yol açan bir yapısal bozukluk olduğunu belirterek: '15 bin ihracat mücahidi bu yükü kaldıramaz. Gümrük vergisinin yassı çelik mamullerinden kaldırılmasını talep ediyoruz.' şeklinde konuştu. '10 milyon ton yassı çelik üretiliyor'Türkiye'de 14 milyon ton yassı çelik tüketimi, 10 milyon ton üretim mevcut ve bu üretimin 2 milyon tonunun ihrac edildiğini kaydeden Ali Eren, 'Dolayısı ile Türkiye'de 6 milyon ton yassı çelik ithalatına ihtiyaç var. Gümrük vergisinin kalkması, metal ihracatını artıracak, enflasyon ve cari açık azalacaktır" diye konuştu.'Rekabet gücümüz azalıyor'Türkiye'de yassı çelik ürünleri ithalatına, yassı çelik cinslerine göre yüzde 9-10 oranlarında gümrük vergisi uygulandığını söyleyen Ali Eren, uygulanmakta olan gümrük vergileri nedeniyle iç piyasada yassı çelik fiyatlarının dünya piyasalarına göre yüzde 10 daha yüksek olduğunu belirtti. Eren, yassı çelik ürünlerine uygulanan vergilerle yerli üreticilerinin de fiyatlarını aynı nisbette artırdığını belirterek: 'İç piyasadan alınan hammadde fiyatları da yükseliyor. Maliyetlerimizde direkt olarak yüzde 10 artışa neden olan bu durum nedeniyle rekabet gücümüz azalıyor. Eğer bir koruma yapılacaksa hammadde ve yarı mamul ithalatına karşı değil nihai mamul ithalatına karşı yapılmalı. Dünya piyasa fiyatlarından hammadde teminini engelleyen düzenlemeler sektörlerimizin rekabet gücünü azaltmaktadır. Şayet, bazı ülkelerden dampingli veya devlet teşvikli yassı çelik ithalatı söz konusu ise bunu engellemenin yolu o ülkelere anti damping vergisi veya telafi edici vergi uygulamak olmalıdır. Yassı çelik sektörünü koruyalım diye tüm üçüncü ülkelerden ithalata gümrük vergisi uygulamak bu ürünü hammadde olarak kullanan sektörler için olumsuzluk yaratmakta ve sektörlerimizin gelişimini engellemektedir" dedi.'Türkiye'deki yassı çeli...