Yatırım ortamının iyileştirilmesi

Yatırım ortamının iyileştirilmesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili EVA Gayrimenkul Değerleme'den mali müşavir Göksel Şen değerlendirmelerde bulundu.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili EVA Gayrimenkul Değerleme'den mali müşavir Göksel Şen değerlendirmelerde bulundu.  EVA Gayrimenkul Değerleme’den mali müşavir Göksel Şen şunları söylüyor: “Damga vergisinin konusunu kağıtlar oluşturuyor. Yani belli bir parayı ihtiva eden, üzerinde ‘sözleşmedir’ yazan ve kişilerce veya şirketlerce imzalanan bir peçete bile damga vergisine tabi olmaktadır. Bunun için hesaplanan vergi ise nüsha adedi ile çarpılarak beyan edilir. Damga Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nispi damga vergisine konu kağıtlar (örnek imzalanan sözleşmeler) önceden nüsha sayısına göre vergilendirilmekte iken, yapılan düzenleme ile nüsha sayısına bakılmaksızın tek nüsha üzerinden vergilendirilecek. Ancak maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise her bir nüshadan vergi alınmasına devam edilecek.” Maliyetler düşüyor Artık aynı kağıtta birden fazla kefil veya garantör bulunması halinde, yalnız bir kefil ve bir garantör taahhüdü için damga vergisi hesaplanmasının söz konusu olduğunu belirten Şen,  cayma tazminatı,  parası  ya da cezai şart gibi bir kağıtta yaptırım olarak belirlenen taahhütler başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça, bu tutarlar için de damga vergisinin hesaplanmayacağını kaydediyor. Şen, azami tutardan damga vergisi alınan sözleşmelerin devri halinde, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın yalnızca bedel artışına ilişkin değişiklik yapılması hallerinde ise artan bedele ilişkin olarak damga vergisi alınmayacağını belirtiyor. Gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine damga vergisi istisna...