Yeni imar düzenlemesi nedir

Yeni imar düzenlemesi nedir

Yen imar düzenlemesindeki risklere dikkat çeken Şehir Plancısı Hüseyin Oflaz, uygulamada dikkat edilmeyen noktaların özellikle metropollerde kaosa neden olabileceği uyarısında bulundu

Yeni imar düzenlemesi nedir

Kamuda şeffaflık paketi içinde yer alan imar kanunu taslağıyla ilgili bilinmeyenlere dikkat çeken Hüseyin Oflaz, yeni düzenlemeyle ilgili uygulamada dikkat edilmeyen noktaların özellikle metropollerde kaos çıkartabileceği uyarısında bulundu.Kamuda şeffaflık ve İmar KanunuTürkiye günlerdir kamuda şeffaflık paketi içinde yer alan İmar Kanunu'ndaki değişikleri tartışıyor. İmar planlarının daha hızlı, saydam ve adil bir şekilde hazırlanmasına yönelik yeni düzenleme, getirdiği imar hakkı transferi, rantın paylaşılması gibi maddeleri nedeniyle gündemde sıcaklığını koruyor. İmar Planlama Uzmanı Hüseyin Oflaz, kanun taslağı hakkında henüz kamuoyunun dikkatini çekmeyen birçok madde bulunduğuna dikkat çekiyor.  Şehirlerde kaos tehlikesiUygulamaya dair bazı noktalara dikkat edilmediği takdirde iyi niyetle hazırlanmış yasanın metropollerde kaos yaratabileceği uyarısında bulunan İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz,  'Düzenlemenin uygulama ve sosyal ayakları çok iyi irdelenmeli. Çünkü yasa uygulanabilir hale getirilmez ve uygulanma alanları şeffaflaşmazsa yine problem yaşarız. 4 konu çözülürse ve vatandaşların mağduriyeti giderilirse kamuda şeffaflaşma ondan sonra gerçekleşir.' diyor. ifadelerini kullandı.Yeni imar planı ve dikkat edilecek hususlarHüseyin Oflaz yaptığı açıklama ile şu hususlara dikkat çekti:Sosyal dokunun korunmasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın özel proje alanı veya tanımlı alan ilan ettiği yerlerde mülkü bulunan vatandaşın imar hakları, SPK lisanslı uzmanlarca değeri belirlenerek farklı bir alana aktarılacak. Genelde kentin merkezinde köhneleşmiş kent dokularındaki haklar, çeperdeki boş alanlara transfer edilecektir. İmar hakkı transferi sağlandıktan sonra, tanımlı alana yapılacak projenin niteliği, buraya kimlerin geleceği önemli. Burada farklı bir sosyal yapının oturması gündeme gelecektir. Yani işin bir de sosyal ayağı uzun vadede karşılaşacağımız bir konu. Burada dengeyi çok iyi sağlayacak yol haritasının belirlenmesi önemli.- Tapunun Menkul De...