Yeni yapı düzenlemeleri

Yeni yapı düzenlemeleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, inşaat sektöründe tüm sistemin kayıt altın alınması ve belgelendirilmesi için önemli adımların atıldığını söyledi

Yeni yapı düzenlemeleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatı doğrultusunda müteahhitlik sektörünün bilgi, beceri, teknoloji, kurumsallaşma ve yüksek verimlilik ekseni üzerinde gelişebilmesi amacıyla yeni düzenlemeler yapılıyor.Önce kayıt altına alınacak, sonra...Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce; tüm sistemin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi konusuna verilen önem, sektörde yetkinliğin sağlanmasına yönelik önemli adımların atılmasını gerektirdiğini vurguladı.  Sürdürülebilir gelişmeyi güvence altına almanın ve sektörün insanlara hizmetin sürekli kılmasının önemine dikkat çeken 'Bu amaçla banlığımızca başlatılan Yetki Belgesi Numarası uygulaması ile bugüne kadar yaklaşık 307 bin Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi verildi "dedi. Bakan Güllüce: "E-devlet portalında yer alan ve nüfus vatandaşlık sistemi ile entegre olan Yapı Müteahhitleri Bilişim Sistemi (YAMBİS) ile yetki belgesi numarası olmayan tüzel veya gerçek kişinin yapı ruhsatı alması tamamen engellenmiş oldu" diye konuştu.Müteahhitlere yaptırımon olarak Yetki Belgesi Numarası uygulamasının bir başka adımı olarak "Yapı Müteahhitlerinin etki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi İle Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ" 27 Aralık 2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlandı. Tebliğ, hata yapan ve hatasını düzeltmekten imtina eden müteahhitlerin belirli sürelerle müteahhitlik hizmeti yapmasını engelliyor. Can güvenliğini tehdide ceza artacakBu çerçevede projesine aykırı imalat yapan müteahhitler bu aykırılıkları gidermediği müddetçe yetki numarasını kullanamayacak, yapılan hatalar can güvenliğini tehdit ediyorsa cezalar ağırlaştıracak.  Ruhsat düzenleyen idareler, uyguladıkları imar cezalarına bağlı olarak hata yapan müteahhitleri yayımlanan tebliğde yer aldığı şekli ile Bakanlığa bildirecekler. Bakanlık müteahhitlerin kayıt altına alındığı YAMBİS üzerinden bu müteahhitlerin yeni iş almalarını engelleyecek. Yapı Müteahhidinin vergi borcu nedeniyle iska...