Ytong yarışması kazanan listesi

Ytong yarışması kazanan listesi

Türk Ytong'un düzenlediği Mimari Fikir Yarışması’nda kazananlar 14. Uluslararası Venedik Bienali’ni izleme ve değerlendirme fırsatı buldular

Ytong yarışması kazanan listesi

Türk Ytong'un düzenlediği “Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık” konulu Mimari Fikir Yarışması’nda kazanan 4 projenin ekip üyeleri, ödül olarak jüri üyeleri ile birlikte üç gün süreyle İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen 14. Uluslararası Venedik Bienali’ni izleme ve değerlendirme fırsatı buldu.Mimarlık yarışmalarında bir ilkDönüşüm sürecinde, bugünün mimarlık ve kent ortamına eleştirel bir bakış geliştirmeye davet eden Ytong Mimari Fikir Yarışması; tümüyle dijital platformda yürütülen yarışma süreci, her türlü medya türüne açık katılım imkanı ve ödül olarak "Venedik Mimarlık Bienali gezisi" ile mimarlık yarışmalarında bir ilke imza atmış oldu.Türk Ytong tarafından düzenlenen 2014 Ytong Mimari Fikir Yarışması, “Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık” başlığıyla; bilgiye kapı açan, kültürel ve yaratıcı endüstrileri destekleyen, dönüşüm sürecinde kültürel ortamı ve mimarlığın temel alanlarını sahiplenen öncülüğüyle, geçmişten bugüne, bugünden geleceğe mimarlığın özgün temellerini ortaya çıkarmak ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Yarışma ile kent yaşamına, mimarlığın düşünce ve tasarım alanına katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Ytong, öğrenmeye ve yeniliğe açık genç mimarlar için de güzel bir etkileşim fırsatı sundu.Bugünün kent ve mimarı anlayışı sorguladıYarışma sürecini ve projeleri değerlendiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Konuk yarışmaya katılan projelerin nitelik ve nicelik adına yarışmanın amacına uygun ve yeni değerler üreten yaklaşımlara sahip projeler olmasının önemli olduğunu belirtti. Konuk, “Yarışmaya başvuran projelerde kent ve mimarlık adına yaklaşımların bütünleşmiş olması derinlemesine incelenen düşüncelerin yeni kavramlarla projelere yansıtılması, kültürel süreklilik bağlamında ortak, ilişkili ve güncel sorunlara gönderme yapan yaklaşımların bulunması dikkat çekiciydi. Kimlik ve kültürel süreklilik adına bu kapsamda çok derin ve nitelikli görüşlerin projeler ile yansıtıldığını...