Haciz Kalktı mı?

Haciz Kalktı mı, kalkmadı mı soruları kafaları karıştırırken; icra memuru takdir yetkisini kullanacak ve uygun gördüğü malları haciz edebilecek bilgisini sizlere vermekten mutluluk duyuyoruz

Haciz Kalktı mı?

Haciz Kalktı mı? Keşke kalksa da keşke insanlar üzülmese.

Haciz; borcunu ödemeyen borçlunun taşınabilir ve taşınmaz mallarına, alacaklının talebi ve idari makamlarca el konulmasıdır.

Bir alacağın ödenmesi için, borçlunun parasına, aylığına ya da malına icra dairesince el konmasına da haciz denir.

Haciz Kalktı mı?
Haczetmek tam olarak kalkmasa da konu ile ilgili birtakım kısıtlamalar getirildi. Türkiye’de borçlu oranının çok fazla olması ve mağduriyetlerin yaşanmaması adına haciz işlemlerinde bazı düzenlemeler gerçekleştirildi.

Haciz kalkmadı ama keyfi olarak da haciz işlemleri yapılamıyor. Şöyle ki; artık haciz işlemleri icra memurunun inisiyatifine bırakıldı. İcra memuru takdir yetkisini kullanacak ve uygun gördüğü malları haciz edebilecek. Bu daha öncesinde tüm malların haczedilmesi şeklinde uygulanıyordu.