Haciz nasıl düşer?

Borcunu ödeyemeyen kişilerin hacze maruz kaldıkları durumlarda en çok merak ettikleri soruların başında ‘Haciz nasıl düşer’ sorusu geliyor. Sorunun yanıtı için tıklayın.

Haciz nasıl düşer?

Borçlu kişiye uygulanan haciz, alacaklının borcunun tahsilini yapmak için başvurduğu yolların başında geliyor. Borcun ödenmediği durumlarda yapılan haciz, birçok insanın da başını ağrıtıyor. Peki haciz nasıl düşer ya da nasıl kaldırılır? Sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Haciz işlemleri
Haciz işlemlerinin ilk adımı, alacaklının İcra Müdürlüğü'ne bildirimiyle başlıyor. Alacaklı kişi, İcra Müdürlüğü'ne takip talebinde bulunursa, İcra Müdürlüğü bu talep doğrultusunda borçluya borcunu ödemesi için bildirimde bulunuyor.

Haciz nasıl ve ne zaman düşer?
Haciz işlemlerinin başlamasıyla birlikte akla gelen ilk sorulardan biri de, haczin nasıl düşeceği oluyor. Öncelikle belirtelim ki, haciz konusu olan mallar için satış talebi gelmediği takdirde haciz düşmüş sayılır. Yani;

* Haczedilen menkul malın satışı 1 yıl içince talep edilmiyorsa,

* Haczedilen gayrimenkul malın ise satışı 2 yıl içinde talep edilmiyorsa haciz işlemi kanuna göre kendiliğinden düşmüş olur.

Haciz nasıl durdurulur?
Haciz işlemi, icra müdürlüğünden gelen tebligatta belirtilen süre içinde borcun kapatılması durumunda durduruluyor. Ayrıca haciz, alacaklının ya da vekilinin talebi doğrultusunda da durdurulabiliyor. Haczin durdurulamaması durumunda, İcra Müdürü ile alacaklı, borçlunun evine gelerek, gayrimenkul ve menkul malların rayiç bedelleri belirlenerek satışa sunulmak üzere mallara el koyuyor.