Haciz nedir, nasıl kaldırılır?

Haciz nedir, ne zaman başlar, nasıl kaldırılır? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde yer alıyor

Haciz nedir, nasıl kaldırılır?

9 Haziran 2014 / Emlakwebtv
Günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biri de haciz. Peki haciz nedir, ne zaman ve nasıl düşer, nasıl kaldırılır? İşte yanıtlar.

Haciz, borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklı kişinin borcun tahsilini yapmak için icra yolunu açmasıdır. Yani haciz, alacaklının borcunun tahsilini sağlamak için başlattığı bir yasal süreçtir. Hukuki bir süreç olan haczin başlaması içinse, borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının İcra Müdürlüğü'ne gitmesi gerekiyor. Haciz müdürlüğünde takip talebinde bulunan alacaklının talebi doğrultusunda borçluya borcunu ödemesi için bildirimde bulunuluyor. Bundan sonrası için de borçlunun borcunu ödemesi gerekiyor.

Borçlunun sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallara konan haciz, İcra Müdürlüğü'nden gelen tebligatta yazan hükümlere uymayan kimselerin adresine geliyor. Gayrimenkul ve menkul malların rayiç bedelleri belirlenerek satışa sunulmak üzere mallara el konuyor.

Haciz nasıl kaldırılır?
Haczin kaldırılması konusu ancak alacaklının ya da vekilinin talebi doğrultusunda söz konusu olabiliyor. Haczin düşmesi için de şu şartların oluşması şart;

*Haciz konusu olan mallar için satış talebi gelmediği takdirde söz konusu haciz düşüyor.

* Haczedilen menkul malın satışı 1 yıl içince talep edilmiyorsa,

* Haczedilen gayrimenkul malın ise satışı 2 yıl içinde talep edilmiyorsa haciz işlemi kanuna göre kendiliğinden düşmüş oluyor.