Iğdır Tuzluca TOKİ Evleri başvuruları 9 Mart’ta

Iğdır Tuzluca TOKİ Evleri projesinde 50 adet konutun başvuru süreci bugün (9 Mart 2015) başlıyor. Başvurular, Ziraat Bankası’na yapılabilecek.

Iğdır Tuzluca TOKİ Evleri başvuruları 9 Mart’ta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Iğdır'da hayata geçirilen TOKİ Iğdır Tuzluca projesi kapsamında 50 adet konutun başvuru süreci 9 Mart 2015 tarihinde başlıyor. Iğdır Tuzluca TOKİ Evleri için Ziraat Bankası'na yapılacak başvurular, 30 Haziran 2015 tarihine kadar devam edecek.

Konut fiyatlarının 92 bin TL ile 102 bin TL arasında değiştiği Iğdır Tuzluca TOKİ projesinde 120 aylık vadelerle konut sahibi olmak mümkün. 50 adet konut için belirlenen aylık taksitler ise 654 TL'den başlıyor, 729 TL'ye kadar yükseliyor.

Iğdır Tuzluca TOKİ Evleri için TOKİ tarafından yayınlanan detaylı bilgilendirmeye ise aşağıdan ulaşabilirsiniz;

"Proje yapı ruhsat tarihi 06/ 07 / 2011'dir.

• Konut seçimini yapan alıcılar %15 peşinat 120 ay vade ile peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

• Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Temmuz 2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

•Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

•Konut alıcısı, Gayrimenkul'ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

• "Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları" şartları kaldırılmıştır.

• Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

• Konutlar teslime hazırdır.

• Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1'i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

• Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

• Satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır.

• Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir."
 

Firma Bilgisi: Toki