İkametgah değişikliği nasıl yapılır 2016

2016 yılında ikametgah değişikliği nasıl yapılıyor? İşte ikametgah değişikliği nasıl yapılır 2016...

İkametgah değişikliği nasıl yapılır 2016

Bir kişinin yerleşme kast ve niyetinde olduğu yere ikametgah deniyor. Taşınan kişilerin de ikametgahlarını gittikleri yere almaları gerekiyor. Peki, ikametgah değişikliği nasıl yapılıyor? İşte ikametgah değişikliği nasıl yapılır 2016...

Bulunduğu yerden taşınan kişilerin ikametgahlarını gittikleri yere almaları gerekiyor. İkametgah değişikliği nüfus müdürlükleri aracılığıyla yapılıyor. Yapmanız gereken ise taşındığınız yerin il nüfus müdürlüğüne gidip adres bilgirimi yapmak. 

İkametgah değişikliği 2016 nasıl yapılır? 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde adres bilgilerinin sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla; beyan edilen adresin boş konut olması durumunda, herhangi bir belge istenmiyor. Daha önce beyan edilmiş adresin birlikte oturma gerekçesiyle başka biri tarafından beyan edilmesi durumunda, ilgilinin o adreste oturan kişi ile birlikte müracaatı isteniyor. 

Birlikte müracaat mümkün değilse, adreste oturan kişinin apartman, site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından birlikte oturulduğuna daire yazılı beyanı kabul ediliyor. Beyan edilen adresin daha önce başkası tarafından beyan edilmiş olmasından dolayı hala dolu gözükmesi durumunda, adres beyanında bulunan kişiden elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeler isteniyor.