İmar affı kanunu hangi yapıları kapsıyor?

Kaçak Yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılmış ancak kaçak eklenmiş bölümlerin aklanmasına imar affı denir. Peki, imar affı kanunu hangi yapıları kapsıyor? İşte yanıtı..

İmar affı kanunu hangi yapıları kapsıyor?

Kaçak yapıların ya da kurallara uygun yapılarak sonradan eklenmiş olan bölümlerin aklanmasına imar affı denir. İmar Affı Kanunu'nun amacı imar ve gecekondu mevzuatına aykırı inşa edilmiş ya da edilmekte olan bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek, değerlendirme, müracaat, duyuru ve uygulama esaslarını belirlemektir. Peki, imar affı kanunu hangi yapıları kapsıyor? 

İmar affı kanunu hangi yapıları kapsıyor? 

İmar affı kanunu imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılmış olan bütün yapıları kapsar. 

- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki yapılar,
- 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanun ile eklenen Ek 8 ve 8'inci maddeler gereğince çıkarılan yönetmeliğin 103 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar, 
- B bendi dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapıları kapsar. 

İmar affı kanunu hangi yapıları kapsıyor?

İmar affından kimler yararlanamaz?

Daha önce binaları yıkılan kişiler imar affından yararlanamaz. Tehlikeli madde deposu için ayrılan yerlerde farklı amaç ile ruhsatsız yapı yapanlar, askeri ve yasak bölgelere, turizm alanları, içme suyu ve kullanma suyu temin edilebilecek yerlere ve Çanakkale Boğazı'nda 1983 yılında sonra yapılan yapılar imar affından yararlanamaz. Karayolları kamulaştırma alanlarına 10 metre yakın mesafede konut dışı yapı yapanlar da imar affından yararlanamaz. 

Türkiye'de çıkarılan imar affı yasaları

Türkiye’de 775 Sayılı Gecekondu Yasası öncesinde toplamda 5 imar affı yasası çıkarılmıştır. 

Yıllarına göre;
- 1948 Yılı 5218 Sayılı Yasa
- 1948 Yılı 5228 Sayılı Yasa
- 1949 Yılı 5431 Sayılı Yasa
- 1953 Yılı 6188 Sayılı Yasa
- 1959 Yılı 7367 Sayılı Yasa

775 Sayılı Gecekondu Yasası sonrasında ise toplamda 7 imar affı yasası çıkarılmıştır.

Yıllarına göre;
- 1966 Yılı 775 Sayılı Yasa
- 1976 Yılı 1990 Sayılı Yasa
- 1983 Yılı 2085 Sayılı Yasa
- 1984 Yılı 2981 Sayılı Yasa
- 1986 Yılı 3290 Sayılı Yasa
- 1987 Yılı 3366 Sayılı Yasa
- 1988 Yılı 3414 Sayılı Yasa
- 1989 Yılı 2981 Sayılı Yasa
- 2008 Yılı 5784 Sayılı Yasa