İmar affı nedir?

Kaçak yapıların bir kurala bağlayarak sahiplerine kullanım hakkı tanıyan imar affı nedir? İşte yanıtı...

İmar affı nedir?

Kaçak yapıların bir kurala bağlayarak sahiplerine kullanım hakkı tanıyan imar affı nedir? İşte yanıtı... Hukukumuzda imara aykırı olarak yapılan taşınmazlarla ilgili hukuki ihtilafların mahkemeler tarafından giderilememesi veya bu durumun artık büyük sorun hali alması durumlarında, kamu tarafından çıkarılan ve o ihtilaların sona erdirilmesine imar affı denir. 

İmar affı nedir, neleri kapsar?
İmar affının amacı, imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halinde olan bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere daire müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuruları belirlemektir. İmar affından taşınmazları yıkılan kişiler yararlanamaz. İmar affı, imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak yapılmış olan bütün yapıları kapsıyor. 

İmar affı nedir?

İmar affından kimler yararlanamaz?
Tehlikeli madde deposu için ayrılan yerlerde farklı bir amaçla ruhsatsız yapı yapanlar, askeri veya yasak bölgelere, turizm alanlarına, içme suyu ve kullanma suyu temin edilebilecek yerlere ve Çanakkale Bopazı'nda 1983 tarihinden sonra yapılan gecekondular imar affından yararlanamazlar. Bunların dışında karayolları kamulaştırma alanlarında 10 metre yakın mesafede konut dışı yapı yapanlar da imar affı kanunundan yararlanamazlar. 

Türkiye'de çıkarılan imar affı yasaları 

- 1948 Yılı 5218 Sayılı Yasa
- 1948 Yılı 5228 Sayılı Yasa
- 1949 Yılı 5431 Sayılı Yasa
- 1953 Yılı 6188 Sayılı Yasa
- 1959 Yılı 7367 Sayılı Yasa

775 Sayılı Gecekondu Yasası sonrasında ise toplamda 7 imar affı yasası çıkarılmıştır. O yasalar ise sırasıyla şöyle;

- 1966 Yılı 775 Sayılı Yasa
- 1976 Yılı 1990 Sayılı Yasa
- 1983 Yılı 2085 Sayılı Yasa
- 1984 Yılı 2981 Sayılı Yasa
- 1986 Yılı 3290 Sayılı Yasa
- 1987 Yılı 3366 Sayılı Yasa
- 1988 Yılı 3414 Sayılı Yasa
- 1989 Yılı 2981 Sayılı Yasa
- 2008 Yılı 5784 Sayılı Yasa