2018 İmar durum belge ücreti

2018 yılında imar durumu belge ücretlerinde yapılan değişiklik İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. İşte 2018 imar durum belgesi ücreti...

2018 İmar durum belge ücreti


2018 yılında imar durumu belge ücretlerinde yapılan değişiklik İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. 

İmar durum belgesi, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özellikleri; teknik şartlarının ne olması gerektiğini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastral durumu işlenen belgeye denir. İmar durumu, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini gösterir. 

Arsanızın imar durumunu öğrenmek için gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye dilekçe verilmesi yeterlidir. İmar durumu, bölgeye, semte, mahalleye, sokağa hatta parsele kadar değişkenlik gösterir. Bu değişiklik bölgenin gelişimine bağlı olarak meydana gelir. Ayrıca bölgede bulunan arsaların imar durumunu büyükşehir belediyeleri ya da yerel belediyeler değiştirebilir. 

İmar durum belgesi ilgili belediye tarafından veriliyor. Belgede üzerinde imar parselinin kullanım şekli ve yapı özellikleri belirtilir. Ayrıca inşaatın teknik şartları, uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastral durum da işlenir. 

İmar durum belgesi nasıl alınır? 

Bir arsaya ait imar durumu belgesi almak için ilgili belediyeye dilekçe ve gereken belgeler ile birlikte müracaat edilir. Ayrıca imar durumu için belirlenmiş olan ücreti de yatırmak gerekir. Başvuru sırasında parsel alanına göre maktu olarak ücretlendirilir. İmar durumu temditlerinde, değişiklik yoksa ücretin yüzde 50'si değişiklik varsa ücretin tamamı alınır. 

İmar durumu sorgulama nasıl yapılır? 

İmar durumu sorgulama, Büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyelerinde E-belediye uygulaması ile online yapılabiliyor. Burada bilmeniz gereken ise şu; e-imardaki bilgilerin yasal geçerliliği yok. Yani yalnızca bilgi amaçlı hizmet veriliyor.
Yasal imar durum belgesi almak isteyenlerin yapacağı iş ise oldukça kolay. O da, gerekli belgeleri temin ederek, ilçe belediyesine başvurmak. İmar durum belgesi alacakların temin etmesi gereken belgeler de şöyle;

*Çap belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak)

*Tapu (Aslı veya fotokopisi)

* Nüfus Kağıdı ya da vekaletname.

İmar durum belgesi geçerlilik süresi

İmar durumu sorgulamada, belediyeden alınan imar durumlarının geçerlilik süreleri ise 1 yıldır. 1 yıldan daha eski dönemde alınmış imar durumlarının yasal yükümlülüğünün bulunmadığını da bilmenizde yarar var.

2018 imar durum belgesi ücreti

(İlk müracatta her bir belge için)
1. 0-1000 metrekare arası adet 55 TL
2. 1000 metrekareden büyükse adet 80 TL

2017 imar durum belgesi ücreti

(İlk müracatta her bir belge için)
1. 0-1000 metrekare arası adet 50 TL
2. 1000 metrekareden büyükse adet 75 TL

2016 imar durum belgesi ücreti

(İlk müracatta her bir belge için)
1. 0-1000 metrekare arası adet 45 TL
2. 1000 metrekareden büyükse adet 65 TL

2015 imar durum belgesi ücreti

(İlk müracatta her bir belge için)
1. 0-1000 metrekare arası adet 40 TL
2. 1000 metrekareden büyükse adet 60 TL