İmar durumu sorgulama nasıl yapılır? İmar durum belgesi nasıl alınır?

İmar durumu sorgulama ve imar durum belgesi hakkında merak ettiklerinizi açıkladık. İşte adım adım imar durumu sorgulama…

İmar durumu sorgulama nasıl yapılır? İmar durum belgesi nasıl alınır?

İmar durumu sorgulama veya imar durum belgesi konusuna netlik getirmeden önce imar durumunun ne olduğunu açıklamakta fayda var. Yaygın tanımıyla imar durumu, herhangi bir arsanın, sınırları içinde bulunduğu bölgenin imar planına göre ne şekilde kullanılabileceğini gösterir. Yani bir arsanın imar durumu, arsanın yapı nizamı, kat adedi, saçak seviyesi, yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri, ön,arka ve yan bahçe mesafeleri, inşaat emsalleri ve diğer tüm yapılaşma sınırları tespit edilir. Peki imar durumunu nasıl öğreneceksiniz?

E-Belediye uygulamasıyla sorgulanıyor
İmar durumu sorgulama, Büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyelerinde E-belediye uygulaması ile online yapılabiliyor. Burada bilmeniz gereken ise şu; e-imardaki bilgilerin yasal geçerliliği yok. Yani yalnızca bilgi amaçlı hizmet veriliyor.
Yasal imar durum belgesi almak isteyenlerin yapacağı iş ise oldukça kolay. O da, gerekli belgeleri temin ederek, ilçe belediyesine başvurmak. İmar durum belgesi alacakların temin etmesi gereken belgeler de şöyle;

*Çap belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak)

*Tapu (Aslı veya fotokopisi)

* Nüfus Kağıdı ya da vekaletname.

İmar durum belgesi geçerlilik süresi
İmar durumu sorgulamada, belediyeden alınan imar durumlarının geçerlilik süreleri ise 1 yıldır. 1 yıldan daha eski dönemde alınmış imar durumlarının yasal yükümlülüğünün bulunmadığını da bilmenizde yarar var.