İnşaat ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir?

İnşaat ruhsatı almak için gerekli belgeler listesini sizler için hazırladık.

İnşaat ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir?

İnşaatın yapımına başlama izin belgesi olan inşaat ruhsatını almak için gerekli belgeler listesi aşağıda yer alıyor;

1. Ruhsat başvuru dilekçesi.

2. Tapu.

3. İmar durumu (Belediyeden alınacak).

4. Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).

5. Mimari proje (Oda onaylı).

6. Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.

7. Betonerme statik proje (Oda onaylı).

8. İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

9. Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).

10. Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

11. Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).

12. Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

13. Zemin etüd raporu.

14. Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

15. Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

16. Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

17. Yapıya ilişkin bilgi formu.

18. Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.

19. Şantiye şefi sözleşmesi.