İnşaat ruhsatı maliyeti 2015

İnşaat ruhsatı, inşaata başlamak için alınan izin belgesidir. Peki inşaat ruhsatı maliyeti 2015 ne kadar?

İnşaat ruhsatı maliyeti 2015

İnşaata başlamak için alınması şart olan bir izin belgesi olan inşaat ruhsatı, 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21.22. Maddesi, resmi yapılarda ise 26. Maddesine göre düzenleniyor. Peki inşaat ruhsatı maliyeti 2015 ne kadar? Sorunun yanıtını aşağıdaki örneklerde görebilirsiniz;

2015 ücretleri

1.1 Konut, Rezidans 1000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL

1.2 Konut, Rezidans 1.000- 10.000 m2 8 TL

1.3 Konut- Rezidans 10.000- 50.000 m2 8.5 TL

1.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 m2 9.2 TL

1.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri m2 9.7 TL

1.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 m2' ye kadar m2 10.9 TL

1.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000-15.000 m2 12.1 TL

1.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000-50.000 m2 14.5 TL

1.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 50.000-100.000 m2 18.2 TL

1.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 ve üzeri m2 24.2 TL

1.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m2 3.7 TL

1.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) m2 3.7 TL

1.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2 1.2 TL

1.14 Tarım Yapıları m2 0.7 TL