İnşaat ruhsatı nedir?

İmar kanununa uygun bir şekilde inşaat yapımına başlayabilmek için gereken inşaat ruhsatı nedir?

İnşaat ruhsatı nedir?

Belediye sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almadan, yasal olarak bina yapılamıyor. Ruhsatı olmadan inşaat yapıldığı zaman, binanın yıkımına karar  verilip, mal sahibi, müteahhit ve sorumlusuna para cezası uygulanabiliyor. Peki, inşaat ruhsatı nedir? İşte yanıtı...

İnşaat ruhsatı nedir? 

İnşaat ruhsatı, inşaat yapımına başlama izin belgesi olarak biliniyor. Bir yapının, imar kanununa uygun olarak inşaat yapımına başlama izni verilen belgedir. Öncelikle inşaat ruhsatı almak gerekiyor. Binanın yapılacağı arazi ya da arsa imar planına uygun olsa bile idare onayı alınmadan yapılamaz. İzin almadan inşaata başlayanlar için ise cezai işlemler uygulanıyor. 

Alınması zorunlu olan inşaat ruhsatı alındıktan bir süre sonra başlamayan ya da bitirilemeyen inşaatların ruhsatları geçersiz oluyor. İnşaat ruhsatı alınmış inşaatlarda ise herhangi bir değişiklik yapılması yeniden ruhsat alınmasına bağlı. İnşaat ruhsatı nasıl alınır? sorusunun yanıtını aşağıda adım adım sıraladık... 

İnşaat ruhsatı nedir?

İnşaat ruhsatı nasıl alınır? 

- Yapı sahibi ya da kanuni vekilleri dilekçe ile belediyelere/valiliklere başvurabilirler. 
- Dilekçeye tapu senedi ya da tapu senedi yerine geçerli olan belgeler eklenir. (Mimari proje, statik proje, resim ve hesapları, röperli kroki ya da ebatlı kroki, elektrik ve tesisat projeleri)
- İnşaat ruhsatı düzenlemesi eksik yoksa belediye ve valilik tarafından en geç 30 gün içinde yapılır.
- Başvurularda eksik varsa 15 gün içerisinde başvuru yapan kişiye bildirilir. 
- Eksiklikler giderildikten sonra 15 iş günü içinde inşaat ruhsatı verilir.