İnşaat sektörüne rağmen işsizlik yükseldi

Eylül 2016 döneminde inşaat sektörü ve hizmet sektörü dışındaki sektörlerin istihdama katkısında düşüş yaşandı. İşsizlik oranının yüzde 11.3'e çıktığı bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 523 bin kişiye yükseldi

İnşaat sektörüne rağmen işsizlik yükseldi

Türkiye ekonomisi açısından büyük öneme sahip işsizlik rakamları, kritik seviye olarak kabul edilen çift haneli rakamlardaki yerini Eylül 2016'da da korudu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Eylül 2016 dönemine ait İşgücü İstatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 11.3, işsiz sayısı ise 3 milyon 523 bin kişi olarak belirlendi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1'lik yükselmeyie ve 420 bin kişinin daha işsizler ordusuna katıldığını gösteriyor. 

İnşaat ve hizmet sektörü dışında katkı geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu verileri açısından en dikkat çekici verilerin başında ise, inşaat sektörü ve hizmet sektörü dışındaki iş kollarının istihdama katkılarının gerilemesi oldu. Buna göre toplam istihdam içinde inşaat sektörünün payı 0.2, hizmet sektörünün payı ise 1.3 puanlık artış kaydetti. Tarım sektörünün payı yüzde 1 oranında gerilerken, sanayi sektörünün payında ise yüzde 0.5 oranında düşüş yaşandı. Sektörlerin toplam istihdam içindeki payları ise şu şekilde belirlendi:

- Hizmetler: Yüzde 52.7
- Tarım: Yüzde 20.5
- Sanayi: Yüzde 19.1
- İnşaat: Yüzde 7.7

İşsizlik tehlikeli sınırda çakıldı kaldı
TÜİK verilerine göre son bir yılda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 1.3 puanlık artış yaşadı ve yüzde 13.7 düzeyinde gerçekleşti. Diğer taraftan genç nüfusun işsizlik oranında da artış kaydedildi. Bu kategorideki artış 1.4 puanlık artış ile yüzde 19.9 olarak gerçekleşti. 15-64 yaş arasındaki yaş grubunda ise bu oranın 1.1 puanlık artış yaşadığı görüldü.