İnşaat sektörünün yeni imar kanunundan beklentileri

İnşaat sektörünün önemli isimlerine yakında meclise sunulacak yeni imar kanununda olması gerekenleri sorduk.

Çok yakında meclise sunulacak olan yeni imar kanunu için konu ile ilgili dernekler ve sivil toplum kuruluşları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir rapor sunmuşlardı. Raporda yeni imar kanununda olması gerekenler, kentsel dönüşüm ve inşaat sektörünün sorunları anlatıldı. Biz de inşaat sektörünün önemli isimlerine yeni imar kanununda neler olmalı diye sorduk. İşte cevapları…

Piyalepaşa  Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel: “Kentsel dönüşümün mutlaka imar kanunu kapsamına da girmesi gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde belli algılar yok edilebilir. Mesela kentsel dönüşüm deyince 1 olan emsalin 2 ye çıkacağı düşünülüyor. Bir kanun içine girdiğinde bunun böyle olmadığı da ortaya çıkmış olur. 1 olan emsali 2’ye çıkarmayı doğru da bulmuyorum, bu şehir yeterince kalabalık ve içinde yaşaması gün geçtikçe zorlaşıyor zaten. Yeni imar kanununda yenileşmeyle ilgili özellikle finansman tarafında bir takım çözümler üretilmesi gerekiyor. Sadece imar hakkı vererek değil de farklı finansman modellerine imkan tanıyan bir düzene geçilmesi gerekiyor.”

Nef Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur: “İmar hakkının kazanılmış bir hak olması gerekiyor. Şu anda ruhsatla bile kazanılmış hakka sahip olamıyorsunuz. Bu aslında anayasanın mülkiyet hakkı başlığına da aykırı oluyor. İmar planlaması dediğimz şeyin önce bir vizyon, strateji, kentsel master plan ve kentsel tasarım rehberleriyle olması gerekiyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi birbirine uyumlu kentler, binalar ve yaşayan mahalleler üretecek bir sistematikle yapılmasını kanun sağlamalı. Bölgesel vizyon planlamalarına da kanunun bir zorunluk getirmesi çok önemli. Kentlerin vizyon planlarında rekabet unsurunun olması gerekiyor. Parsel ölçeğinde mahalle ölçeğinde imar planlarının değişmesi gerekiyor.”

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı inanç Kabadayı: “Biz dernekler vasıtasıyla bu konuda görüş ve önerilerimizi ilgili kuruluşlarla paylaşıyoruz. İmar kanunundaki en önemli konularda birisi aslında müktesep hak konusu. Çünkü yabancı yatırımcılar da artık ülkemize çok ilgi gösteriyor. İstanbul marka şehirler sıralamasında iki basamak yukarı çıktı. Avrupalı yatırımcıların gözünde bu önemli bir şey. Yabancı yatırımcıyı cezbedecek, bizlerin ve vatadaşın da haklarını koruyacak şekilde düzenlenmeli. Bir arazi aldığında oluşacak müktesep hakkın, imar haklarının en az 5 yıl boyunca değişmemesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda inşaatlar başladı sonra imar iptal olunca durmak zorunda kaldı, bu durumda vatandaş da geliştirici de mağdur oldu. Bunun dışında da pek çok önemli konu var. Bunları iletiyoruz ilgili makamlara. Yeni imar kanunun günümüz taleplerine en gerçekçi en doğru şekilde cevap veriyor olmasını istiyoruz. Ardından da kat mülkiyeti ve kat irtifakı kanununun çıkması gerekiyor.”