İntifa hakkı nedir?

İntifa hakkı nedir? İntifa hakkı ne demektir? İntifa hakkının çeşitleri nelerdir? haberimizde

İntifa hakkı nedir?

İntifa hakkı nedir? İntifa hakkına sahip olan kişinin en çok hayatıyla sınırlı olarak başkasına ait taşınır veya taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkıdır. İntifa hakkı sınırlı bir ayni haktır. Mülkiyet hakkından sonra ayni haklar içerisinde en kuvvetli haktır. Şahsi irtifak hakları grubuna girmekle bu hak, sahibine hakkın konusu şey üzerinde tam yararlanma hakkı sağlar. Ancak bunun aksi sözleşmeyle kararlaştırılabilir. Bu hak sınırlanabilir.

Taşınmazın mülkiyetini kuru mülkiyet dediğimiz ve intifa hakkı olmak üzere ikiye ayrılır.

Kuru mülkiyet sahibi asıl maliktir. Taşınmazını kullanamaz. Bunları kullanmak hak sahibinin ölümüne kadar intifa hakkı sahibine aittir.

Medeni kanunun 795. Maddesine göre İntifa hakkının taşınmazlarda geçerli olabilmesi için tapı senedine tescil ettirilmiş olması gerekir. Geçerlilik şartı senede bağlıdır. Taşınmazlarda ise intifa hakkının kazanılması ve tescilinde aksi bir düzenleme olmadıkça mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır.

İntifa hakkı nedir? İntifa hakkı çeşitleri nelerdir?

İntifa hakkının 3 çeşidi vardır,
*Sözleşme ile kurulan intifa hakkı
*Yasal intifa hakkı
*Mahkeme kararı ile kurulan intifa hakkı