İntifa hakkı nedir?

Bir taşınmazın kullanma hakkına karşılık gelen intifa hakkı, söz konusu taşınmaz üzerinde bu hakka sahip olan kişinin ölümüne kadar devam eder. İşte tüm ayrıntılarıyla ‘intifa hakkı nedir?’ sorusunun yanıtları.

İntifa hakkı nedir?

24.12.2013 

İntifa hakkı, sahibi başkası olan herhangi bir taşınmaz üzerindeki kullanma hakkını ifade ediyor. Yani bir taşınmazın sahibi olduğunu düşünelim. Sahibi siz olsanız bile bu taşınmaz üzerinde başkalarının kullanma hakkı olabilir. Örneğin; çocuklar, yakın akrabalar vs..

İntifa hakkı sahibinin hakları

Taşınmazın tapu kaydı üzerine konan şerhle gerçekleştirilen intifa hakkının çeşitleri bulunmakta. İntifa hakkı sahiplerinin ne tür haklara sahip olduğunu da gösteren bu çeşitleri ise şu başlıklar altında toplamak mümkün;

1- Sözleşmeden doğan intifa hakkı

2- Kanuni intifa hakkı

3- Mahkeme kararıyla konulan intifa hakkı.                

3 kategoride değerlendirilen intifa hakkının açılımları ise şöyle;

1-Sözleşmeden doğan intifa hakkı: Taşınmaz sahibi ile intifa hakkı verilecek kişi arasında gerçekleştirilen sözleşmeyi kapsar. Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan bu sözleşme ile intifa hakkı gerçek kişilerde ömür boyu devam eder.

2-Kanuni intifa hakkı: Taşınmaz üzerindeki kanuni intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile, durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir.

3-Mahkeme kararıyla konulan intifa hakkı: Mahkeme kararıyla konulan intifa haklarında ise kesinleşmiş mahkeme kararı aranır.