İpotekli ev nasıl alınır?

Konut kredilerinde bankanın kredi karşılığında teminat alması durumlarında eve ipotek konuluyor. Peki ipotekli ev nasıl alınır? İşte yanıtı...

İpotekli ev nasıl alınır?

Konut kredilerinde bankanın kredi karşılığında teminat alması durumlarında eve ipotek konuluyor. Peki ipotekli ev nasıl alınır? İşte yanıtı...

İpotekli ev nasıl alınır? sorusunun 5 maddede yanıtladık. İpotekli ev satın almada farklı yollar karşımıza çıkıyor. 

- Banka borcunun hepsinin peşin ödenmesi ve ipoteğin kaldırılması.
- Bankanın devre dışı bırakılarak, alıcı ve satıcı arasında Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlenliyor. Bu durumda satıcı kredi bakiyesini aşan tutarı alıcıya ödüyor ve konut üzerin ipotek olsa bile tapuda alım satım işlemi gerçekleşiyor. 
- Alıcı ve satıcı kredi çekilen kuruluşa başvuruyor ve durum anlatılıyor. Önceki kredi kapatılarak alıcıya yeni bir kredi açılıyor ve tapuda alım satım gerçekleşiyor. 
- İpoteği kabul edip, ipotek alacaklısından borç miktarı, faiz ve tüm masrafları öğrenip gayrimenkulü satın almak. 
- Tapusu olmayan bitmemiş projeden satın almak için ise eski satış vaadi sözleşmesinin iptali ve yeni sözleşme yapılması gerekiyor.