İrtifak hakkı nedir?

İrtifak hakkı nedir? İrtifak hakkı ne demektir? İrtifak hakkından nasıl yararlanılır? İrtifak hakkı çeşitleri nelerdir? İşte yanıtı

İrtifak hakkı nedir?

İrtifak hakkı nedir? İrtifak hakkı ayni haklar içersinde irtifak kurulan lehine sağlanan sınırlı bir ayni haktır. Hak sahibine o taşınmaz üzerinde kullanma, yararlanma yetkisi ya da her ikisinide sağlayan bir hak türüdür.

İrtifak hakkı nedir? Hak sahibinin taşınmazdan yararlanması aktif bir şekilde olursa olumlu irtifak hakkı, hak sahibinin maldan yararlanması malikin kullanmasına engel olacak şekilde ise buna olumsuz irtifak hakkı denir.
İrtifak hakları sağladıkları yararlanma yetkisine göre çeşitli adlar almaktadır.

İrtifak hakkı çeşitleri
*Üst hakkı (İnşaat hakkı)
*Kaynak irtifakı
*Geçit irtifakı

İrtifak hakları yararlanma yetkisi kapsamı açısından ya tam yararlanmadır ya da sınırlı yararlanma olarak ayırt edilebilir. Tam yararlanma taraflar arasında nasıl adlandırılırsa adlandırılsın buna intifa hakkı denir. Eğer intifa hakkı dışında bir irtifak hakkı var ise buna da sınırlı yararlanma yetkisi denir.
İrtifak hakkı bedeli lehine irtifak sağlanan kişinin o hak sebebiyle ödediği ücrettir. Bu bedel irtifak hakkını veren kişiye ödenir. İrtifak haklarında sözleşmede bedel kararlaştırılabileceği gibi bedelsiz olarakta hak sahibi karşı tarafa irtifak hakkı tanıyabilir.