İskan raporu için gerekli belgeler

İskan raporu alırken istenen bazı belgeler var. İskan raporu için gerekli belgeler listesi için tıklayın.

İskan raporu için gerekli belgeler

İskan raporu, inşaatın mevzuatlara uygun bir şekilde tamamlandığını, ruhsat bilgilerini, inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren yasal bir belgedir. İskan raporu alırkende bazı belgelere ihtiyaç var. Belediyelerin İmar Müdürlüklerinin Yapı Kullanma İzni birimi tarafından hazırlanan iskan raporu için gerekli belgeler şöyle;

*Dilekçe,

*Belediyeden temel vizesi,

*Kanal Bağlantı Vizesi,

*Her bağımsız bölüm için vergi ilişik kesme belgesi,

*Ön ve arka cephenin 13x18 ebadında ikişer fotoğraf,

*Belediyeden ısı yalıtım vizesi,

*Belediyeden toprak vizesi. 

Adım adım iskan raporu nasıl alınır?
Yukarıda açıkladığımız iskan raporunun alınması için öncelikle inşaat sahibinin ya da yetkilendireceği bir kişinin Belediyeye dilekçe ile başvurması gerekir. Akabinde yetkili kurum inşaatın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol eder. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa mal sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak MESKİ, TEDAŞ, TÜRK Telekominikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektirik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi yapı kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. Teknik raporlarla taahhütname verildikten sonra yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir.