İşsizlik 10 ayın en yükseğinde

İşsizlik oranı, Ocak 2018'de yüzde 10.8 olarak ölçüldü. Bu düzey Mart 2017 dışarıda bırakılırsa son 10 ayın en yüksek işsizlik oranına işaret ediyor

İşsizlik 10 ayın en yükseğinde

İşsizlik oranı 2018 yılının ilk ayında yüzde 10.8 olarak ölçüldü. Bu rakam Mart 2017'den bu yana en yüksek işsizlik oranına işaret etse de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2.2 puanlık bir iyileşmeyi gösteriyor. İşsizlik Mart 2017 tarihinde yüzde 11.7 oranında ölçülmüş, sonraki aylarda da belirgin bir düşüş göstermişti. 

Mart 2017'den Ocak 2018'e işsizlik hareketi

Ocak 2018'de işsizlik düzeyi son 10 ayın en yüksek seviyesini gösterdi. Son olarak Mart 2017'de yüzde 11.7 düzeyine çıkan oran, bunu takip eden aylarda düşüş eğilimi göstermişti. Nisan'da yüzde 10.5, Maşıs ayında yüzde 10.2 seviyelerinde gerçekleşen işsizlik, Haziran'da yüzde 10.2, Temmuz'da yüzde 10.7, Ağustos'ta ise yüzde 10.6 olarak ölçülmüştü. Eylül ayında ise yüzde 10.6 ile genel görünüme uygun bir eğilim gösteren düzey, Ekim ve Kasım aylarında yüzde 10.3'e gerilemiş, Aralık ayında ise yüzde 10.4 olarak belirlenmişti. İşsizlik oranları 2018 yılına geçen 10 ayın zirvesini gösterecek şekilde artış kaydederek yüzde 10.8 seviyesine çıktı

2017'nin Ocak ayına göre olumlu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yayımlanan Ocak 2018 dönemine ait İşgücü İstatistikleri'ne göre yüzde 10.8 oranındaki işsizlik geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2.2 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. 2017 yılının Ocak ayına kıyasla işsizlik seviyesinin 576 bin kişi düşerek 3 milyon 409 bin seviyesine yaklaştığına dikkat çeken veriler. tarım dışı işsizlik oranını ise 2.5 puan düşüş ile yüde 12.7 seviyesinde tespit etti. 

Genç işsizlik oranı korkutan boyutlarda

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı İşgücü İstatistikleri'nin en dikkat çekici verisi ise genç nüfus işsizliğine ilişkin oldu. Yayınlanan veriler 15-24 yaş arasındaki vatandaşları kapsayan işsizlik düzeyinin 4.6 puanlık düşüşe karşın yüzde 19.9 seviyesinde yer aldığını gösterdi. Bu oran 15-64 yaş grubunda 2.2 puan düşüşle yüzde 11.1 olarak ölçüldü. 

İnşaat sektörünün toplam istihdamdaki payı arttı

2018 yılının ilk ayında istihdam edilen kişi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon 357 bin kişi arttı ve 28 milyon 29 bin kişi seviyesine yükseldi. 1.6 puanlık artış ile yüzde 46.4 seviyesinde ölçülen istihdam toplamı içinde inşaat sektörünün istihdama katkısı ise yüzde 7 seviyesine ölçüldü. İnşaat sektörünün toplam istihdam içindeki payı bir önceki yıla kıyasla 0.5 puan yükseldi. Ocak ayında toplam istihdamda en yüksek katkıyı yüzde 55.4 ile hizmetler sektörü sundu. Sanayi sektörünün katkısı ise yüzde 19.9 olarak belirlenirken, tarim sektörünün istihdama katkısı yüzde 17.7 seviyesinde belirlendi. Yapılan ölçümler tarım sektörünün payının 0.6 puanlık bir düşüş yaşadığını gösterirken sanayi sektörünün payının ise 0.1 puanlık gelişim gösterdiğine dikkat çekti.