İşsizlik oranları ve sektörlerin istihdama katkısı

Nisan 2017 döneminde işsizlik 10.5 oranında ölçüldü. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.2 puanlık artışa işaret ediyor.

İşsizlik oranları ve sektörlerin istihdama katkısı

Türkiye'de işsizlik oranları, kritik eşik olarak kabul edilen yüzde 10'luk düzeyin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yayınlanan Nisan 2017 İşgücü İstatistikleri'ne göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.2 puanlık artış kaydedildi ve işsizlik oranı yüzde 10.5 seviyesine çıktı. 

İşsiz sayısı 463 bin kişi yükseldi
TÜİK tarafından belirlenen rakamlara göre 2016 yılının Nisan ayına kıyasla işsiz sayısı 463 bin kişilik artış potansiyeli gösterdi. Ülke genelinde Nisan 2017 bazında işsiz sayısı 3 milyon 287 bin kişi seviyesine çıktı. Bu dönemde tarım dışı işsizlik oranındaki artış ise 1.4 puan yükseldi ve yüzde 12.4 düzeyine çıktı. 

Genç nüfus işsizliği artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan veriler, genç nüfustaki işsizlik eğiliminin de yükseldiğini gösteriyor. 15-24 yaş işsizlik oranlarının 3.8 puanlık artış kaydettiğine dikkat çekilen TÜİK verilerinde toplamda yüzde 19.8 düzeyine ulaşıldı. Diğer taraftan 15-64 yaş grubunda bu oranın 1.2 puanlık artış ile yüzde 10.7 olarak gerçekleştiği görüldü. 

İstihdam oranları ve sektörlerin katkısı
Son bir yıllık periyotta, istihdam oranında ise değişim kaydedilmedi. İstihdam edilen kişilerin sayısı 2017 yılı Nisan dönemine kıyasla 519 bin kişilik artış ile 28 milyon 157 bin kişi düzeyine ulaştı. İstihdam oranı yüzde 47.2 seviyesinde belirlendi. Sektörlerin toplam istihdama katkısı açısından ise şu sonuçlara ulaşıldı:

- Tarım Sektörü: Tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 32 bin kişi düştü. Tarımın toplam istihdama katkısı yüzde 18.9 olarak belirlendi. Tarım sektörünün toplam istihdama payı 0.5 puan geriledi. 
- Sanayi: Toplam istihdam içinde sanayi sektörünün payı yüzde 19.1 oldu. Sanayi sektörünün payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.4 puan düştü.
- İnşaat: İnşaat sektörü, toplam istihdamı yüzde 7.8'ini karşıladı. İnşaat sektörünün payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.3 puan genişleme gösterdi.
- Hizmetler: Hizmetler sektörü yüzde 54.3 puan ile toplam istihdamın en önemli kısmını temsil etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla hizmet sektörünün istihdama sunduğu katkı yüzde 0.7 oranında gelişti.

İşgücüne katılım oranı 0.7 puan gelişti
Diğer taraftan 2017 yılı Nisan döneminde işgücü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 982 bin kişilik bir artış yaşadı ve toplamda 31 milyon 444 bin kişi seviyesine ulaşıldı. İşgücüne katılım oranı böylece 0.7 puan artış gösterdi ve yüzde 52.7 düzeyine ulaştı. Bu dönemde erkeklerde işgücüne katılım oranı 0.4 puan artışla 72.3, kadınlarda ise 0.8 puanlık artışla birlikte yüzde 33.4 düzeyine ulaşıldı. 

Yaz aylarında tek haneli rakam umudu güçlendi
Diğer taraftan 2017 yılı genelindeki iyimser seyir, sektör uzmanlarının tek haneli rakam umudunu da güçlendirdi. Nisan ayında işsizlik oranının yüzde 10.5 olarak belirlenmesinin iyileşme eğilimini güçlendirdiğini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, istihdam piyasasına yönelik alınan önlemlerin işsizlik oranını düşürmeyi sürdürdüğüne dikkat çekti. Gözgör, istihdam oranındaki yükselişin sürmesi ile işsizlik oranlarının yaz aylarında tek haneye inme umudunun da güçlendiğini belirterek 

"Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı verilere göre Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 10,5 oldu. İşsizlik oranının Ocak ayında yüzde 13 seviyesine yükselmesi sonrası, uygulanan istihdam seferberliğinin katkısıyla gerileme devam ediyor. Önümüzdeki süreçte istihdam piyasasına yönelik alınan önlemlerin etkisini daha net bir şekilde görebileceğiz." ifadelerini kullandı.

İş gücüne katılım oranı yükseliyor
TÜİK verilerindeki detayların iş gücüne katılım oranlarını yükseltmeyi sürdürdüğüne işaret ettiği yorumunda bulunan Gözgör, "Mart ayında yüzde 52,2 olan mevsimsel etkilerden arındırılmamış katılım oranı 52,7 seviyesine yükseldi. Yılbaşından bu yana iş gücüne katlım oranında yüzde 1,2 artış dikkat çekiyor. Katılım oranına istihdam oranının eşlik etmemesi işsizlik oranını yükselten etki olsa da, son aylarda istihdam oranında hızlı yükseliş yer alıyor. mevsimsel etkilerden arındırılmamış İstihdam oranı 47,2 ile 2016 yılının Haziran ayından bu yana en yüksek seviye ulaştı. Genç nüfusta işsizlik oranındaki azalış ise ılımlı seyrini koruyor. Yaz aylarında işsizlik oranının alınan önlemlerin etkisiyle tek hanelere gerilediğini görebiliriz. Ancak, iş gücüne katılım ve istihdam oranı belirleyici olmaya devam edecek." şeklinde konuştu. 

2017 yılı genelinde işsizlik rakamlarının seyri
- Ocak 2017: Türkiye'de işsizlik rakamları 2017 yılına yüzde 13 ile tarihi bir seviye ile girmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla işsiz sayısı 695 bin kişi artış göstermiş ve toplam işsiz sayısı 3 milyon 985 bin kişiye ulaşmıştı. Artış bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla 1.9 puan olarak ölçülmüştü

- Şubat 2017: Şubat ayında işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1.7 puanlık artışın ardıdan yüzde 12.6 düzeyine yükselmişti. Bu artışla birlikte Şubat 2017 tarihinde toplam işsiz sayısı 3 milyon 900 bin kişi olarak belirlenmişti.

- Mart 2017:  Mart ayında işsizlik oranı yüzde 11.7 olarak ölçüldü. Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla 619 bin kişilik işsiz sayısı artışı toplamda 3 milyon 642 bine çıkmış oldu. Bir yıllık artış 1.6 puan olarak ölçüldü. 

Bu rakamlar ışığında 2017 yılının Ocak-Nisan döneminde işsiz sayısının, aylara göre bir yıllık periyot karşılaştırmalarındaki artış bir kenara bırakılırsa, düşüşe geçtiği görüldü. Ocak ayında 3 milyon 985 bin kişi olan işsiz sayısı, Nisan ayında 3 milyon 387 bin kişi seviyesinde ölçüldü. 

İnşaat sektörünün istihdama katkısı
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak isimlendirilen inşaat sektörünün toplam istihdama katkısı ise 2017 yılında istikrarlı bir biçimde devam etti. Ocak 2017 döneminde toplam istihdamın yüzde 6.5'i inşaat sektörü tarafından karşılanırken, sektörün toplam istihdama katkısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0.2 puan düşüş göstermişti. Diğer taraftan Şubat 2017 döneminde ise inşaat sektörünün payı yüzde 6.7 ve geçen yılın aynı dönemi ile kıyasta aynı düzeyde gerçekleşmişti. Mart ayından itibaren toplam istihdama katkısı artan inşaat sektörü, yüzde 7.3'lük katkı göstermişti. Mart 2016-Mart 2017 kıyaslamasında inşaat sektörünün katkısı 0.2 puan artış göstermişti.