İşsizlik rakamlarında korkutan ivme

TÜİK verilerine göre, 2015 Ocak ayındaki "işsiz sayısı" geçen yılın aynı dönemine göre 454 bin oranında artış gösterdi. İşsizlik oranı yüzde 1 artarak yüzdde 11.3'e ulaşırken, inşaat sektörünün istihdam payı yüzde 0.2 azaldı

İşsizlik rakamlarında korkutan ivme

TÜİK verilerine göre, 2Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 454 bin kişi artarak 3 milyon 259 bin kişi oldu.  İşsizlik oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %13,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2,3 puanlık artış ile %20 iken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,1 puanlık artış ile yüzde 11,6 olarak gerçekleşti. 

İşsizlikte korkutan ivme
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 55 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 943 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19’u tarım, %21’i sanayi, %6,7’si inşaat, %53,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı. 


İşgücü 2015 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 452 bin kişi artarak 28 milyon 713 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,8 puan artarak %50 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 1,2 puanlık artışla %70,5, kadınlarda ise 2,3 puanlık artışla %29,9 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışan yüzde 32.4
Ocak 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak %32,4 olarak gerçekleşti.