İstimlak nedir?

İstimlak, kamu yararının gerektirdiği durumlarda özel mülkiyet altındaki mallara el konulmasdır. ‘İstimlak nedir, nasıl yapılır’ sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

İstimlak nedir?

16 Mayıs 2014 / Emlakwebtv

Kamu yararının gerektirdiği durumlarda hükümet ya da kamu tüzel kişileri tarafından özel mülkiyete ait mallara el konulmasına istimlak deniyor. İstimlak ya da diğer bir ifadeyle kamulaştırmada, el konulan malların değerine göre mal sahibine ödeme yapılır.

İstimlağı kim yapar?

İstimlak; kamu tüzel kişileri, belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve üniversiteler tarafından yapılabilir.

İstimlak nasıl yapılır?  

İstimlak için öncelikle yatırımcı Müdürlüğün Başkanlık Onaylı İstimlak Ön Onay Föyü ile İmar Planı, kadastral paftası ve mülkiyet durum tespiti yapılır. Daha sonra 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanununun 7. maddesine göre tapu kütüğüne idari istimlak şerhi işlettirilir. Tapu Sicil Müdürlüklerinden taşınmazların mülkiyet belgeleri alınarak, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı İstimlak Kanunun 8. maddesine göre belediye bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirleri yaptırılır. Gayrimenkul sahipleri ile önce uzlaşma yoluna gidilir ve uzlaşma sağlanması/sağlanamaması durumu tutanak ile tespit edilir. Uzlaşma Tutanağında belirlenen bedelin ödeneği Hesap İşleri Daire Başkanlığı’nca taahhüt altına alınarak, Belediye Encümeninden, satın alınması hususunda Encümen kararı alınır.