İzale i şuyu davası hangi durumlarda açılır?

Sulh Hukuk Mahkemelerine dilekçe ile başvurularak açılan izale i şuyu davası hangi durumlarda açılır? İşte yanıtı...

İzale i şuyu davası hangi durumlarda açılır?

İzale i şuyu davası, Bir taşınmazda hissedarların mallarının aynen paylaştırılması ya da mahkeme tarafından taşınmazın satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları miktarınca paylaştırılması davasıdır. Bu dava, Sulh Hukuk Mahkemeleri'nin görev alanına girer. Peki izale i şuyu davası hangi durumlarda açılır? 

İzale i şuyu davası hangi durumlarda açılır? 

Medeni kanuna göre, taşınmaz üzerinde paydaş olan her birey bu davayı açma hakkına sahiptir. Davayı açabilmek için, Sulh Hukuk Mahkemelerine bir dilekçe ile başvuruda bulunulabilir. Taşınmaz bir mal, birden fazla kişiye kalması durumunda açılabilen izale i şuyu davası, taşınmazın paylaşımı konusunda düşülen anlaşmazlıklar çözer. 

Ortaklar, ortak taşınmaz konusunda karar veremezler ise ortaklığı giderme istenir. Bu ortaklığı giderme durumuna, izale i şuyu denir. Bu istek halinde, devlet eliyle, ortaklı taşınmaz ilan ile satışa çıkarılır ve satış bedeli ortaklar arasında paylaştırılır. Ortaklardan biri ise satın almak için izale i şuyu davasına katılabilir. 

İzale i şuyu davasında mahkemenin karar vermesi en az üç ay sürer. Davanın yargıya taşınması durumunda ise bu süreç dört aya kadar çıkabilir. İzale i şuyu davası, davacıların dışında kalan paydaşlar aleyhine açılıyor. Bütün paydaşlar davalı olarak gösteriliyor ve her paydaş payı oranında hakka sahip olduğu için davaya dahil edilmeleri gerekiyor.