Kagir yapı nedir?

Yığma taştan yapılmış olan kagir yapılar eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmıştır. Peki, kagir yapı nedir? İşte yanıtı...

Kagir yapı nedir?

Yığma taştan yapılmış olan kagir yapılar eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmıştır. Peki, kagir yapı nedir? İşte yanıtı... Kagir yapıların dış duvarları beton, taş, tuğla ve madeni levhalardan yapılmıştır. Dış duvarı beton olan her bina kagir midir? Kagir yapı nedir? Kagir yapılar ilkel insanın mağaralar yerine taş yığınlarından barınaklar yapması ve buralarda yaşaması sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Kagir yapı nedir? 

Yığma taştan yapılmış olan binalara kagir yapı denir. Bazı kaynaklara göre kagir olma durumunun yapıyı değiş inşaat biçimini belirttiği dolayısıyla kagir yapıların yığma olma mecburiyeti olmayan yapılar olarak tanımlanır. 

Daha anlaşılır bir tanımla; dış duvarları beton, taş, tuğla ve madeni levhalardan olup, taban ve tavanları ahşap, çatısı, kiramit, eternit ya da madeni levhalar gibi yanmaz malzemelerden olan binalara kagir yapı denir. Bu yapıların döşemeleri ahşap olanlarına yarım kagir, betonarme olanlarına ise yığma kagir yapı denir. Yani kısaca, tuğla, beton olmayan malzemeler ile inşa edilmiş yapılara denir. 

Kagir yapı nedir?

İlkel insanların doğal mağaralar yerine, taş yığınlarından yapay barınaklar yapması ile ortaya çıkan kagir yapılarda malzeme seçimi her zaman çevredeki jeolojik koşulları belirler. Kagir yapının temeli, kil, kum, çakıl ve taş gibi yüzeyden ya da ocaktan çıkartılan malzemelere dayanır. En çok kullanılan taşlar ise granit, kireçtaşı, kumtaşı ve mermerdir.