Kalamış Yat Limanı onaylandı

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirilme ihalesiyle ilgili kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Kalamış Yat Limanı onaylandı

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın bir bütün halinde 30 yıl süreyle 'işletme hakkının' verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı, bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

Yayında, limanın işletme hakkını,sunduğu 664.000.000(Altıyüzaltmışdörtmilyon) ABD doları bedelle almaya hak kazanan Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedileceği bildirilirken, 654.000.000(Altıyüzellidörtmilyon) ABD doları bedelle en yüksek ikinci yüksek teklifi veren Safi Gayrimenkul ve Yatırımları Sanayi Tic. A.Ş. ye verileceği belirtildi.  ÖYK, bu şirketle de sözleşmenin imzalanmaması durumunda söz konusu hakkın 600 milyon dolarla Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ-Yılport Holding AŞ Ortak Girişim Grubu'na verilmesine karar verdi.