Kamu konutlarında 2017 kira bedelleri belirlendi

Maliye Bakanlığı 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak "kamu konutlarındaki" yeni kira bedellerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, yeni yılda kaloriferli kamu konutlarında aylık kira bedelleri 3.73 TL/metrekare düzeyinde olacak

Kamu konutlarında 2017 kira bedelleri belirlendi

2017 yılı içinde kamu binalarında kalacak ziyaretçilerin ödeyeceği kira bedelleri belirlendi. 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde, Maliya Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre kaloriferli kamu binalarında kalacak misafirlerin ödeyeceği bedel 3.73 TL / metrekare olarak saptandı.

Kamu konutlarında kira bedelleri ne oldu?
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre yurt içi kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için ödenecek aylık bedel 1.82 TL/metrekare olacak. Diğer konut türlerine göre belirlenen kira bedelleri ise şöyle:

- Kalorifersiz konutlarda aylık kira bedeli: 2.84 TL/metrekare
- Kaloriferli konutlarda aylık kira bedeli: 3.73 TL/metrekare

Ek bedeller
Diğer taraftan kiracılar ortak harcamalar için de belli bedeller ödeyecek. Belirlenen diğer ortak ödemeler ise şöyle:

- Kapıcı, kaloriferci ya da her iki hizmetin de kurum ve kuruluşça karşılandığı binalarda konut başına: 0.44 TL alınacak.
- Elektrik sayacının ayrılmaması halinde metrekare başına 0.83 TL alınacak.
- Elektrik ve su sayacının ayrılmaması halinde metrekare başına  1.54 TL alınacak.
- Suyun şehir şebekesi dışındaki kaynaklardan karşılanması halinde 0.39 TL ek kira bedeli alınacak.
- Yakıt: Yakıtın kurum ve kuruluş tarafından karşılandığı durumlarda kiracıların payına düşen bedeli ölçecek cihazların montaji yapılmamışsa 1.40 TL yakıt bedeli alınacak. Bu kurumlarda ortak kullanım alanlarında yer alan aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu olarak kamu tarafından karşılandığı hallerde, kira ve yakıt bedellerine ek metrekerae başına 0.17 TL bedel alınacak.