Kamulaştırma nedir?

Kamulaştırma nedir? İstimlak Nedir?

Kamulaştırma nedir?

Kamulaştırma nedir?
Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahsa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir

Başka bir tabirle; Hükümet veya kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için özel mülkiyete ait mallara el konulmasıdır. Bunun karşılığında mal sahibine malın değeri ödenir ve malın mülkiyeti malı satın alan kuruma geçer.

İstimlak Nedir?
İstimlak da aynı anlama gelmektedir.
İstimlak; özel kişilere ait taşınmaz malların devlet veya kamu tüzel kişilerince kamu yararı gereğince kanunla gösterilen esaslar çerçevesinde parası peşin ödenmek kaydıyla mülkiyetinin zorla alınmasıdır.

İstimlak Nedir?

Avukat Ali Güvenç Kiraz "İstimlak Nedir?" sorusunu sizin için cevaplandırdı.

 

Kimler istimlak yapabilir?
İstimlak kanunu gereğince, Devlet olarak genel manada ifade ettiğimiz kamu tüzel kişileri ki belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Üniversiteler kamu yararı bulunan hallerde bedelini peşin ödeyerek kanunla gösterilen esaslara riayet ederek özel mülkiyette bulunan taşınmazları zorla alabilmektedir.