Kat mülkiyeti için gereken belgeler

Kat irtifaklı tapudan kat mülkiyetli tapuya geçmek için hazırlanmanız gereken birtakım belgeler bulunuyor. Peki kat mülkiyeti için gerekli belgeler nelerdir?

Kat mülkiyeti için gereken belgeler

Kat irtifaklı tapudan kat mülkiyetliyle tapuya geçiş için temin edilmesi gereken bazı belgeler var. Öncelikle belirtelim ki kat mülkiyeti, yapımı tamamlanan bir binanın daire, iş bürosu, dükkan, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o gayrimenkulün maliki tarafından bağımsız mülkiyet hakları kurabilmeleri sağlanıyor. Peki kat mülkiyeti için gereken belgeler neler?

- Yönetim planı,

- Vaziyet planı,

- Genel inşaat projesi,

- Yapı kullanma izin belgesi/iskan

- Maliklerin nüfuz cüzdanları ile vesikalık fotoğrafları,

- Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren liste.

Tabii kat mülkiyetine geçiş için birtakım şartların da yerine getirilmesi şart. Bu şartlar nedir dersiniz?

- Ana yapının inşaatının tamamlanmış olması,

- Bölümlerin bağımsız olması,

- Ana yapının kagir olması,

- Ana yapının tümünün kat mülkiyetine çevrilmesi,

- İskan belgesinin alınmış olması.