Kat mülkiyeti nedir?

Kat mülkiyeti nedir, nasıl geçilir? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde verdik.

Kat mülkiyeti nedir?

Kat mülkiyeti, bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkını temsil ediyor. Kavramın kanundaki tanımı ise aynen şöyle; “Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurabilmelerini ifade eder.”

Tabii kat mülkiyetinin kurulması için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Bu şartlardan en önemlisi ise bina inşaatının tamamlanmış ve iskan belgesinin alınmış olması şartı. Bundan sonrak, süreçte ise gayrimenkulün sahibinin imzalı dilekçesiyle tapuya müracaatı yeterli oluyor.

Kat irtifaklı tapudan kat mülkiyetli tapuya geçmek…

Bağımsız bölüm denilen konutun veya işyerinin üzerindeki bağımsız mülkiyet hakkınızı gösteren bir belge olan kat mülkiyetine geçiş için ise herşeyden önce binanın iskan belgesinin alınması gerekiyor. İskan belgesini almak için ise binanın yeterli şartlara uygun olması lazım. Başka bir ifadeyle binanın imar mevzuatına uygunluğu şart.  

Kat mülkiyetinin kurulma şartlarını ana başlıklar halinde aşağıda görebilirsiniz;

• Ana gayrimenkulün örneğin binanın inşaatının tamamlanmış ve kullanmaya elverişli olması

• Kat mülkiyeti kurulmak istenen yapının tümünün kâgir olması gerekir. Ahşap veya toprak yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz. Kagir olmaktan kasıt binanın iskeletinin beton veya çelikten inşa edilmişolması

• İnşaat projesinin onaylanması ve onaylı projeye sadık kalınarak yapının yapılıp bitirilmesi ve ilgili belediyeye iskan raporu için müracaat edilmesi

• Belediyenin ilgili birimi, inşaat projeye uygun yapılmış ise iskan belgesini verir ve bu belge ile Tapu Sicil Müdürlüğü’ne kat mülkiyetinin kurulması için müracaat edilir ve kat mülkiyeti tapuları alınır.