Kat mülkiyeti nedir?

Kat mülkiyeti konut satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Peki kat mülkiyeti nedir? işte yanıtı...

Kat mülkiyeti nedir?

Kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapının üzerinde inşa edildiği gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet haklarının elde edilmesi, tapu sicil kütükleri ve kayıtlarında resmi olarak kayıtlara geçirilmesidir. 

Kat mülkiyeti, 634 sayılı kat mülkiyeti yasası ile her vatandaşa tanınan mülkiyet hakkıdır. Kat mülkiyeti nedir örnek vermek gerekirse, ikamet edilen konut kendinize aitse, gerekli yönetmeliklere göre ruhsatlandırılmışsa, sahip olunan konutun tapusunu almak mümkündür. Tapuda buna kat mülkiyeti tapusu denir. 

Kat mülkiyetinin kurulması için gereken şartlar ise şöyle; 

- Ana gayrimenkulün örneğin binanın inşaatının tamamlanmış ve kullanmaya elverişli olması

- Kat mülkiyeti kurulmak istenen yapının tümünün kâgir olması gerekir. Ahşap veya toprak yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz. Kagir olmaktan kasıt binanın iskeletinin beton veya çelikten inşa edilmiş olması

- İnşaat projesinin onaylanması ve onaylı projeye sadık kalınarak yapının yapılıp bitirilmesi ve ilgili belediyeye iskan raporu için müracaat edilmesi

- Belediyenin ilgili birimi, inşaat projeye uygun yapılmış ise iskan belgesini verir ve bu belge ile Tapu Sicil Müdürlüğü’ne kat mülkiyetinin kurulması için müracaat edilir ve kat mülkiyeti tapuları alınır.