Kat mülkiyeti nedir?

Kat mülkiyeti nedir? Kat İrtifakı nedir?

Kat mülkiyeti nedir?

Kat mülkiyeti nedir?
Kat Mülkiyeti kavramı Kat Mülkiyeti Kanununun Birinci bölümünde yer alan bir kavram olup, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurabilmelerini ifade eder.

Kat mülkiyeti, bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyettir. Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet çeşididir.
Kat Mülkiyeti kurulabilmesi için, taşınmaz mal eğer bir kişinin ise onun ya da birden çok şahsın müşterek malı ise bütün paydaşların imzaladığı dilekçe ile tapuya müracaatı ile kurulur. Kat Mülkiyeti'nin kurulabilmesi için bina inşaatının tamamlanmış ve iskan belgesinin alınmış olması şart. Bitmiş ve iskan belgesi alınmış bir binanın kat mülkiyetinin kurulması için; taşınmaz mal eğer bir kişinin ise onun ya da birden çok şahsın müşterek malı ise bütün paydaşların imzaladığı dilekçe ile tapuya müracaatı gerçekleştirilir.

Bu şekildeki kat mülkiyeti kurulmasına, ''Kat mülkiyetinin iradi olarak kurulması''denir.

Kat Mülkiyeti'nin mahkeme kararı ile kurulabilmesi de mümkündür ki, bu durum bir gayrimenkuldeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılarından veya müşterek maliklerden birinin talebi ile hakimin kat mülkiyeti kurulmasına karar vermesi söz konusudur.

Kat İrtifakı nedir?
Kat İrtifakı ise Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre bir irtifak çeşidi olup, Kat Mülkiyeti Kanunundaki hükümlere uyularak müşterek hisselerine, inşaat yapma ve kat mülkiyeti tesisi borcu bağlanması anlamına gelir.

Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki fark nedir? 
Kat İrtifakı ise Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre bir irtifak çeşidi olup, Kat Mülkiyeti Kanunundaki hükümlere uyularak müşterek hisselerine, inşaat yapma ve kat mülkiyeti tesisi borcu bağlanması anlamına geliyor.