Kazancın yüzde 25'i konuta gitti

Türkiye'de vatandaşlar, kazançlarının önemli bir kısmını konut ve kiraya harcadı. TÜİK araştırmasına göre hanehalkının bütçesinin yüzde 25.2'si bu kaleme yapıldı

Kazancın yüzde 25'i konuta gitti

Türkiye'de 2016 yılı genelinde aile kazancının büyük bir kısmı kira ve konuta gitti. Türkiye istatistik kurumu tarafından yayınlanan 2016 yılı geneline ait Hanehalkı Tüketim Harcaması'nı göre bütçeden en yüksek payı konut ve kira harcamaları kalemi aldı. Konut ve kira harcamalarının toplam harcamalar içindeki payının geçen yıla kıyasla, düşük bir seviyede de olsa gerilediği dikkat çekti. Bu yıl kira ve konut harcamalarının toplam bütçe harcamaları içindeki payı yüzde 25.2 olarak belirlendi. Bu rakam 2015 yılı genelinde yüzde 26 düzeyindeydi. 

Hanehalkı harcamalarında dikkat çeken artış ve düşüşler

- TÜİK verilerine göre tüketim harcamalarındaki en yüksek artış, ulaştırma kaleminde yaşandı. Bir önceki yıl yüzde 17 düzeyinde olan ulaştırma harcamaları 1.2 puan artış yaşadı ve yüzde 18.2 seviyesine çıktı. 

- Alkollü içecekler, tütün ve sigara grubundaki artış ise 0.2 puan ile yüzde 4.4'e çıktı. Bu oran 201 yılında 4.2 seviyelerindeydi.

- Mobilya ve ev eşyası alanında ise artış yüzde 6.1'den yüzde 6.3'e çıktı. 

- Eğitim hizmetlerindeki artış ise yüzde 2.2'den yüzde 2.3 seviyesine yükseldi. 

- Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarında 2015 yılında yüzde 20.2 olan pay 2016 yılı genelinde yüzde 19.5 seviyesine düştü. 

- Eğlence kültür harcamalırınn payı ise yüzde 2.9'den yüzde 2.8'e, çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı ise yüzde 4.3'den yüzde 4.2'ye geriledi. 

- Toplam harcamalar içindeki payı değişmeyen kategoriler ise, giyim-ayakkabı, sağlık, haberleşme, lokanta ve otel harcamalarında yaşandı. Bu kategorilerde 2015 ve 2016'da da giyim-ayakkabı alanında yüzde 5.2, sağlık alanında yüzde 2, haberleşme alanında yüzde 3.7, lokanta ve otel alanlarında ise yüzde 6.4 oranında ölçüm gerçekleşmişti. 

Kazancın yüzde 25'inden fazlası kira ve konuta gitti

Türkiye İstatistik Kurum Verileri, 2016 yılı genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı harcamlarında en yüksek payı alan konut ve kira harcamalarının toplam oranının yüzde 25.2'yi bulduğuna dikkat çekti. Konut ve kira harcamalarını takip eden en yüksek harcama oranı ise gıda ve alkolsüz içecek grubundan oldu.

Harcamalardan en düşük pay sağlık ve eğitim hizmetlerine

Diğer taraftan bütçe harcamalarında sağlık ve eğitim gibi kritik alanlara yapılan harcamanın düşüklüğü ise dikkat çekti. TÜİK verilerine göre toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan sağlık alanının bütçedeki payı yüzde 2, eğitim ise yüzde 2.3'lük orana sahip oldu. 

Kişi başına aylık tüketim harcama miktarı

Kişi başına aylık ortalama tüketim harcamalarını ise hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonundan hareketle açıklayan TÜİK, fert başına aylık ortalama tüketim harcamasını ise 1.642 TL olarak belirledi. Bu rakam 2015 yılı genelinde 1.455 TL düzeyindeydi.