Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru evrakları

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru evrakları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru evrakları

Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalarda ikamet eden kişilere, tahliyeleri yapıldıktan sonra kira yardımı yapılıyor. Siz de bu kişilerden iseniz ve kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu için gerekli evrakları merak ediyorsanız, işte yanıtı.

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru evrakları:

Eğer başvuruyu malik yapacaksa;

*Başvuru formu,

*Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

*Konut veya işyerinin bağımsız bölümünü gösterir tapu belgesi aslı ve fotokopisi,

*Taşınmaza ait güncel tapu kaydı,

*Adrese dayalı nüfus kayıt örneği aslı

*Kamu bankalarına ait IBAN numarasını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi gerekir.

Ancak başvuru vekaletname ile yapılacaksa, bu durumda ise;

* Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi" ibaresinin yer alması

*Vekaletname aslı ve fotokopisi

*Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi temin edilmesi şart.