Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli belgeler

Kentsel dönüşüm kira yardımı alacaklar için gerekli belgelere haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli belgeler

Kentsel dönüşüm kira yardımı alacak durumda olanlardan Bakanlık birtakım belgeler talep ediyor. 18 ay kira yardımı hakkı doğan hak sahipleri Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor. Bu başvurularda kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli belgeler şöyle:

-Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi,
-Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi,
-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Riskli bina tespit raporu inceleme formu,
-Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

Kentsel dönüşüm kira yardımından mülk sahipleri gibi kiracılar da faydalanabiliyor. Kiracıların kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli belgeleri şu şekilde:

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası,
-İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası,