Kentsel Dönüşüm kira yardımı için gerekli evraklar nelerdir?

Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli evraklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanmıştır

Kentsel Dönüşüm kira yardımı için gerekli evraklar nelerdir?

28 Şubat 2014 / Emlakwebtv
Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında kira yardımı alacak olan kişilerden Bakanlık aşağıda yer alan evrakları istemektedir. Bu evrakların tam olması durumunda 18 ay kira yardımı almaya hak kazanılmaktadır. Bu belgelerin tamamlanması durumunda ise hak sahipleri; İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

Kentsel Dönüşüm kira yardımı evrakları
-Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi,
-Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi,
-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Riskli bina tespit raporu inceleme formu,
-Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında kiracılar ve ayni haklara sahip olan kimseler de 18 ay kira yardımından faydalanabilmek için; İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası,
-İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası,

Kentsel Dönüşüm kira yardımı 2013 yılına göre miktarı 800 TL ile 1.300 TL arasında değişmektedir.